A Fundación

A Fundación

Transparencia

Balance económico 2017 INGRESOS 4.400,00 Aportación Concello Vilagarcía de Arousa  1.800,00 Aportación Concello Cambados 1.800,00 Aportación Concello Corcubión 800,00 GASTOS 4.

Retrato de Plácido Castro

Presentación: Unha fundación para Plácido Castro

Máis dunha vez temos insinuado a existencia dunha certa identificación entre o proxecto do IGADI e o ideario de Plácido R. Castro del Río. Ese entronque entre humanismo, galeguismo e universalismo, nun mesmo e vertebrado todo que nos permite abrir fiestras ó mundo, non para deixar de ser o que somos senón para achegar o que temos, en todos os planos da vida colectiva, individual e social, aparece perfectamente simbolizado no seu pensamento.

Composición

Composición do Padroado trala Acta da xuntanza da Fundación do 16 de outubro de 2014.
Reunión do Padroado da Fundación Plácido Castro 10 de Xullo de 2014

Vida asociativa

Xuntanza do Padroado da Fundación Plácido Castro en Cambados o 10 de xullo de 2014.

Información económica

A Fundación Plácido Castro finánciase con fondos propios e achegas doutras entidades, públicas e privadas, que contribúen ao seu sostemento e actividades.