1902: Nace en Corcubión o 25 de xaneiro.

1902: Nace en Corcubión o 25 de xaneiro.

1902: Nace en Corcubión o 25 de xaneiro.