1919: Matriculase na Universidade de Glasgow para cursar estudios de Filoloxía Inglesa.

1919: Matriculase na Universidade de Glasgow para cursar estudios de Filoloxía Inglesa.

1919: Matriculase na Universidade de Glasgow para cursar estudios de Filoloxía Inglesa.