1923: Solicita a convalidación dos seus estudios adquirindo o título de profesor de idiomas.

1923: Solicita a convalidación dos seus estudios adquirindo o título de profesor de idiomas.

1923: Solicita a convalidación dos seus estudios adquirindo o título de profesor de idiomas.