1955: Anima a celebración da Iª Festa do viño albariño.

1955: Anima a celebración da Iª Festa do viño albariño.

1955: Anima a celebración da Iª Festa do viño albariño.