1936: Consumada a rebelión fascista, establecese en Muxía na casa duns familiares.

1936: Consumada a rebelión fascista, establecese en Muxía na casa duns familiares.

1936: Consumada a rebelión fascista, establecese en Muxía na casa duns familiares.