1940: É condenado a quince anos de inhabilitación absoluta, oito anos e un día de desterro a mais de cen km. de Muxía e ó abono dunha multa de 25.000 pts.

1940: É condenado a quince anos de inhabilitación absoluta, oito anos e un día de desterro a mais de cen km. de Muxía e ó abono dunha multa de 25.000 pts.

1940: É condenado a quince anos de inhabilitación absoluta, oito anos e un día de desterro a mais de cen km. de Muxía e ó abono dunha multa de 25.000 pts.