1940: Traslada a súa residencia a Coruxo-Vigo.

1940: Traslada a súa residencia a Coruxo-Vigo.

1940: Traslada a súa residencia a Coruxo-Vigo.