1946: A Federación de Sociedades Galegas da Arxentina premia as súas traduccións de poesía inglesa ó galego.

1946: A Federación de Sociedades Galegas da Arxentina premia as súas traduccións de poesía inglesa ó galego.

1946: A Federación de Sociedades Galegas da Arxentina premia as súas traduccións de poesía inglesa ó galego.