1932: Na IIª Asemblea do Partido Galeguista é reelixido membro do seu Consello directivo.

1932: Na IIª Asemblea do Partido Galeguista é reelixido membro do seu Consello directivo.

1932: Na IIª Asemblea do Partido Galeguista é reelixido membro do seu Consello directivo.