1934: Participa na reunión de Galeuzca celebrada en Compostela.

1934: Participa na reunión de Galeuzca celebrada en Compostela.

1934: Participa na reunión de Galeuzca celebrada en Compostela.