1935: Representa o Partido Galeguista no Consello Galego de GALEUZCA

1935: Representa o Partido Galeguista no Consello Galego de GALEUZCA

1935: Representa o Partido Galeguista no Consello Galego de GALEUZCA