1936: É designado representante da Asociación de Escritores de Galicia en A Coruña.

1936: É designado representante da Asociación de Escritores de Galicia en A Coruña.

1936: É designado representante da Asociación de Escritores de Galicia en A Coruña.