1936: Participa activamente na campaña a prol do Estatuto.

1936: Participa activamente na campaña a prol do Estatuto.

1936: Participa activamente na campaña a prol do Estatuto.