1964: Participa en Baden (Viena) na V Conferencia de Ministros europeos de educación adicada ó estudio “Da civilización do pais da lingua que se ensina”.

1964: Participa en Baden (Viena) na V Conferencia de Ministros europeos de educación adicada ó estudio “Da civilización do pais da lingua que se ensina”.

1964: Participa en Baden (Viena) na V Conferencia de Ministros europeos de educación adicada ó estudio “Da civilización do pais da lingua que se ensina”.