1965: Publica na revista Grial (núm. 8) a traducción de “Os Rubáiyat” de Omar Khayyám, poeta persa do século XI, a partir da versión inglesa de Edward Fitzgerald.

1965: Publica na revista Grial (núm. 8) a traducción de “Os Rubáiyat” de Omar Khayyám, poeta persa do século XI, a partir da versión inglesa de Edward Fitzgerald.

1965: Publica na revista Grial (núm. 8) a traducción de “Os Rubáiyat” de Omar Khayyám, poeta persa do século XI, a partir da versión inglesa de Edward Fitzgerald.