A Fundación

A Fundación

Transparencia

Balance económico 2018 INGRESOS 4.546,56 Aportación patronos  4.400,00 Aportación Concello Vilagarcía de Arousa  1.800,00 Aportación Concello Cambados  1.800,00 Aportación Concello Corcubión  800,00 Outros 146,56 Dereitos de autor (Nortídeas Comunicación, S.

Retrato de Plácido Castro

Presentación: Unha fundación para Plácido Castro

Máis dunha vez temos insinuado a existencia dunha certa identificación entre o proxecto do IGADI e o ideario de Plácido R. Castro del Río. Ese entronque entre humanismo, galeguismo e universalismo, nun mesmo e vertebrado todo que nos permite abrir fiestras ó mundo, non para deixar de ser o que somos senón para achegar o que temos, en todos os planos da vida colectiva, individual e social, aparece perfectamente simbolizado no seu pensamento.

Reunión do Padroado da Fundación Plácido Castro 10 de Xullo de 2014

Vida asociativa

Xuntanza do Padroado da Fundación Plácido Castro en Cambados o 10 de xullo de 2014.

Información económica

A Fundación Plácido Castro finánciase con fondos propios e achegas doutras entidades, públicas e privadas, que contribúen ao seu sostemento e actividades.

Aviso legal e política de cookies

DATOS DA ORGANIZACIÓN En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a Fundación Plácido Castro infórmalle que se atopa inscrita no REXISTRO DA XUNTA DE GALICIA número 2012/15/000/14522, e no rexistro de fundacións de interesse galego co número 93, sendo os seus datos identificativos os seguintes: Denominación social: Fundación Plácido Castro C.