Con Jesusa, Darío Álvarez Blázquez e a súa dona

Con Jesusa, Darío Álvarez Blázquez e a súa dona

Con Jesusa, Darío Álvarez Blázquez e a súa dona

Con Jesusa, Darío Álvarez Blázquez e a súa dona