Memoria de actividade da Fundación Plácido Castro 2021

Memoria de Actividade da Fundación Plácido Castro 2021

Memoria de actividade da Fundación Plácido Castro 2021

Presentamos a memoria correspondente ao pasado ano 2021. Nela inclúense detalles sobre as actividades, iniciativas de diverso tipo, proxectos, relacións, vida orgánica, estado económico, etc., o resumo, en fin, de canto vimos facendo para reivindicar a figura e legado de Plácido Castro.