Memoria de actividade da Fundación Plácido Castro 2017