Memoria de actividade da Fundación Plácido Castro 2022

Memoria de actividade da Fundación Plácido Castro 2022

Memoria de actividade da Fundación Plácido Castro 2022

A memoria de actividades correspondente a 2022 recolle os aspectos de maior destaque da axenda que se foi conformando ao longo do ano. O Padroado da Fundación velou pola súa implementación e dinamización constante.