Memoria de actividade da Fundación Plácido Castro 2015

Memoria da Fundación Plácido Castro 2015 (capa)