Memoria de actividades da Fundación Plácido Castro 2019