Transparencia

Transparencia

Balance económico 2018

INGRESOS 4.546,56
Aportación patronos  4.400,00
Aportación Concello Vilagarcía de Arousa  1.800,00
Aportación Concello Cambados  1.800,00
Aportación Concello Corcubión  800,00
Outros 146,56
Dereitos de autor (Nortídeas Comunicación, S.L.) 146,56
   
GASTOS 5.354,15
Gastos xerais 774,27
Gastos de secretaría anual 450,00
Servizo asesoría 254,17
Servizos bancarios e similares 11,20
Outros tributos (Taxas Xunta) 9,94
Outros servizos (memoria Fundación e correos) 48,96
Gastos das actividades 4.579,88
Xestión redes sociais 2.394,59
Conferencia Anual Plácido Castro 93,54
Edición Conferencia Anual 181,50
Xestións Madrid ampliación padroado 382,20
Homenaxe Alexandre Bóveda 70,00
Exposición biográfica Plácido Castro 1.458,05
   
EXCEDENTE  EXERCICIO 2018 -807,59

 


Balance económico 2017

INGRESOS 4.400,00
Aportación Concello Vilagarcía de Arousa  1.800,00
Aportación Concello Cambados 1.800,00
Aportación Concello Corcubión 800,00
GASTOS 4.419,48
Gastos xerais 882,87
Gastos de secretaría anual 450,00
Servizo asesoría 273,33
Servizos bancarios e similares 29,00
Outros tributos (Taxas Xunta) 37,29
Outros servizos (memoria Fundación,
certificado dixital e correos)
93,25
Gastos das actividades 3.536,61
Premio tradución Plácido Castro 36,30
Distribución pack Plácido Castro 658,43
Xestión redes sociais 2.318,36
Conferencia Anual Plácido Castro 176,47
Edición Conferencia Anual 48,40
Conmem. 50 Aniversario falecemento 298,65
EXCEDENTE  EXERCICIO 2017 -19,48

 

 

Balance económico 2016

INGRESOS 4.610,00
Aportación Concello Vilagarcía de Arousa 1.500,00
Aportación Concello Cambados 1.500,00
Aportación Concello Corcubión 600,00
Aportación presidenta Fundación 1.000,00
Aportación librería Trama 10,00
GASTOS 8.677,27
Gastos xerais 716,67
Gastos de secretaría anual 410,00
Servizo asesoría 244,42
Servizos bancarios e similares 10,60
Outros tributos ( tasas xunta) 27,45
Outros servizos (memoria Fundación) 24,20
Gastos das actividades 7.960,60
Premio tradución Plácido Castro 90,89
Distribución pack Plácido Castro 127,23
Xestión redes sociais 2.221,56
Conferencia Anual Plácido Castro 160,00
Edición Conferencia Anual 104,50
Edición obra completa tradución 4.281,16
Separata Poesía bilingüe inglés/galego 975,26
EXCEDENTE  EXERCICIO 2016 -4.067,27

 

Balance económico 2015

INGRESOS 5.100,00
Aportación Concello Vilagarcía de Arousa 3.000,00
Aportación Concello Cambados 1.500,00
Aportación Concello Corcubión 600,00
GASTOS 4.494,51 
Gastos xerais 683,00 
Gastos de secretaría anual 410,00
Servizo asesoría 242,00
Servizos bancarios e similares 31,00
Gastos das actividades 3.811,51 
Premio tradución Plácido Castro 91,20
Creación páxina web e dominio 1.207,58
Xestión redes sociais 1.452,00
Conferencia Anual Plácido Castro 150,00
Edición Conferencia Anual 25,15
Separata Grial 581,58
Separata Poesía bilingüe inglés/galego 130,00
Adquisición biografías Plácido Castro 174,00
EXCEDENTE EXERCICIO 2015 605,49 

 

Datos 2014

Os ingresos da Fundación Plácido Castro en 2014 proveñen das seguintes fontes:

Concello de Cambados 1.500 euros
Concello de Corcubión 600 euros
Concello de Vilagarcía de Arousa 1.500 euros
Biblos Clube de Lectores 14,71 euros