1933-2013: 80 anos da participación e admisión de Galicia no Congreso de Nacionalidades Europeas

Libro '1933-2013: 80 anos da participación e admisión de Galicia no Congreso de Nacionalidades Europeas'

1933-2013: 80 anos da participación e admisión de Galicia no Congreso de Nacionalidades Europeas

Plácido Castro, a voz que acadou o recoñecemento internacional de Galicia como nación.

Por primeira vez damos a coñecer ao gran público algúns dos documentos que reflicten a participación galega no IX Congreso de Nacionalidades Europeas, feito de singular transcendencia na historia contemporánea de Galicia e revelador das arelas de proxección exterior do movemento galeguista.

A Fundación Plácido Castro quer reivindicar así esta efeméride e o papel desempeñado por Plácido Ramón Castro del Río na súa realización.