La Saudade y el Arte en los pueblos célticos

La Saudade y el Arte en los pueblos célticos

La Saudade y el Arte en los pueblos célticos

Prólogo de Manuel Portela Valladares. Edición facsimilar con estudo introdutorio de Anón Capelán Rei

Edita: Fundación Plácido Castro
Deseño e maquetación: Pepe Carreiro
Impresión: Tórculo Comunicación
Tirada: 500 exemplares
52 páxinas


Ao se cumpriren 95 anos da publicación de “La Saudade y el Arte en los pueblos célticos”, dende a Fundación Plácido Castro queremos recuperar este texto que no seu día representou un importante contributo para a definición dos contornos da identidade galega.

O estudo introdutorio elaborado por Antón Capelán Rey axuda a contextualizar o conxunto de variables que realzan tanto este traballo como as iniciativas de diverso tipo que na súa contorna daban conta dun momento histórico de especial esperanza para Galicia.

Arquivos anexos a descargar: