Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Acción exterior

A orientación cara as terras célticas do Norte ten que ser unha parte esencial, a máis importante, do que puideramos chamar a nosa política exterior intelectual.

A orientación cara as terras célticas do Norte ten que ser unha parte esencial, a máis importante, do que puideramos chamar a nosa política exterior intelectual.

  • Temas