Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Acción exterior

Unha Galicia galeguista non só terá unha intensa vida propia, senón que se atopará ligada a un conxunto de pobos ibéricos, a unha comunidade de países galaico-lusitanos, a unha irmandade de terras célticas que proxectará en cada un o seu espírito propio e que recibirá de cada un o estímulo peculiar da súa cultura.

Unha Galicia galeguista non só terá unha intensa vida propia, senón que se atopará ligada a un conxunto de pobos ibéricos, a unha comunidade de países galaico-lusitanos, a unha irmandade de terras célticas que proxectará en cada un o seu espírito propio e que recibirá de cada un o estímulo peculiar da súa cultura.

  • Temas