Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Arte

A arte non conduce á felicidade sendo con frecuencia o seu tema esa mesma disparidade entre os feitos e os soños.

A arte non conduce á felicidade sendo con frecuencia o seu tema esa mesma disparidade entre os feitos e os soños.

  • Temas