Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Arte

A arte popular é un lazo de unión entre os pobos porque é o mais espontáneo e o máis humano que cada un produce; xorde en tódalas nacións de motivos case idénticos.

A arte popular é un lazo de unión entre os pobos porque é o mais espontáneo e o máis humano que cada un produce; xorde en tódalas nacións de motivos case idénticos.

  • Temas