Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Celtismo

Nos poetas de inspiración céltica adquire unha especial intensidade e amargura a aversión á vellez e á decrepitude buscando un triste consolo na saudade da infancia.

Nos poetas de inspiración céltica adquire unha especial intensidade e amargura a aversión á vellez e á decrepitude buscando un triste consolo na saudade da infancia.

  • Temas