Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Democracia

Cal das dúas tendencias é a verdadeiramente democrática? A que ve a sociedade como unha escaleira cuns chanzos sinalados con cantidades de dólares, ou a que considera a todas as súas clases igualmente dignas e se preocupa da igualdade política e xurídica de tódolos seus membros?.

Cal das dúas tendencias é a verdadeiramente democrática? A que ve a sociedade como unha escaleira cuns chanzos sinalados con cantidades de dólares, ou a que considera a todas as súas clases igualmente dignas e se preocupa da igualdade política e xurídica de tódolos seus membros?.

  • Temas