Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Democracia

Se a aspiración do galeguismo de que Galicia sexa unha democracia libre de privilexios, na cal impere a xustiza social e económica e a liberdade cidadá, aspiración tan galega, tan razoable, tan pouco estridente, resulta ser na contenda política española algo terriblemente revolucionario e esquerdista, a culpa non será en derradeiro termo dos galeguistas, senón do atraso mental en que viviu España ata hai pouco tempo.

Se a aspiración do galeguismo de que Galicia sexa unha democracia libre de privilexios, na cal impere a xustiza social e económica e a liberdade cidadá, aspiración tan galega, tan razoable, tan pouco estridente, resulta ser na contenda política española algo terriblemente revolucionario e esquerdista, a culpa non será en derradeiro termo dos galeguistas, senón do atraso mental en que viviu España ata hai pouco tempo.

  • Temas