Máximas e Reflexións de Plácido Castro / España

Unha España constituída por nacións autónomas tería, sen ningunha dúbida, na vida internacional, un porvir moito máis brillante ca un Estado unitario.

Unha España constituída por nacións autónomas tería, sen ningunha dúbida, na vida internacional, un porvir moito máis brillante ca un Estado unitario.

  • Temas