Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Galeguismo

O nacionalismo ten que decidir se para a Galicia do porvir vale máis a feble esperanza dunha próxima e limitada autonomía ou a absoluta integridade e supervivencia do auténtico contido separatista do galeguismo.

O nacionalismo ten que decidir se para a Galicia do porvir vale máis a feble esperanza dunha próxima e limitada autonomía ou a absoluta integridade e supervivencia do auténtico contido separatista do galeguismo.

  • Temas