Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Galicia

Quen non antepoñan a súa lealdade a Galicia a todo outro ideal, non poderán servir fielmente a Galicia.

Quen non antepoñan a súa lealdade a Galicia a todo outro ideal, non poderán servir fielmente a Galicia.

  • Temas