Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Identidade

Cómpre sermos críticos con esa tendencia que nos leva a aceptar e asimilar o alleo, en moitos casos ben inferior, en detrimento do noso.

Cómpre sermos críticos con esa tendencia que nos leva a aceptar e asimilar o alleo, en moitos casos ben inferior, en detrimento do noso.

  • Temas