Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Irlanda

Saio de Irlanda convencido de que a súa independencia lonxe de significar unha desintegración ou a destrución dunha unidade, foi un acto de verdadeira creación.

Saio de Irlanda convencido de que a súa independencia lonxe de significar unha desintegración ou a destrución dunha unidade, foi un acto de verdadeira creación.

  • Temas