Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Saudade

A saudade é como a arte, un desexo de algo, non sabemos moi ben de que, e é precisamente a vaguidade do anhelo o que a distingue do simple desexo de volver á patria e a eleva á categoría dun sentimento artístico.

A saudade é como a arte, un desexo de algo, non sabemos moi ben de que, e é precisamente a vaguidade do anhelo o que a distingue do simple desexo de volver á patria e a eleva á categoría dun sentimento artístico.

  • Temas