Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Saudade

A saudade é un sentimento que inunda a nosa arte e o amor á terra non é senón unha das súas múltiples manifestacións aínda que non a máis importante delas.

A saudade é un sentimento que inunda a nosa arte e o amor á terra non é senón unha das súas múltiples manifestacións aínda que non a máis importante delas.

  • Temas