Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Saudade

A saudade implica a imposibilidade do estancamento, a constante aspiración cara un ideal. O pobo que a sinta desexará sempre algo que non ten, non estará nunca satisfeito.

A saudade implica a imposibilidade do estancamento, a constante aspiración cara un ideal. O pobo que a sinta desexará sempre algo que non ten, non estará nunca satisfeito.

  • Temas