Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Saudade

Desterrar a saudade, a inspiración fundamental da arte céltica, paréceme algo así como unha forma de suicidio.

Desterrar a saudade, a inspiración fundamental da arte céltica, paréceme algo así como unha forma de suicidio.

  • Temas