Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Universalismo

Propugnando o ideal de “Galicia, comunidade cooperativa” ao mesmo tempo que nos identificamos completamente coas realidades da nosa Terra, estamos en harmonía ideolóxica coas grandes correntes de opinión das nacións máis importantes do mundo.

Propugnando o ideal de “Galicia, comunidade cooperativa” ao mesmo tempo que nos identificamos completamente coas realidades da nosa Terra, estamos en harmonía ideolóxica coas grandes correntes de opinión das nacións máis importantes do mundo.

  • Temas