Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Universalismo

Un galeguismo sensato non impedirá que esteamos sempre en contacto coa cultura europea, un contacto máis íntimo que o que manteriamos por medio das traducións das ideas europeas que nos presentan os pensadores madrileños.

Un galeguismo sensato non impedirá que esteamos sempre en contacto coa cultura europea, un contacto máis íntimo que o que manteriamos por medio das traducións das ideas europeas que nos presentan os pensadores madrileños.

  • Temas