Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Xeral

Se o fundamental nun partido é a súa ideoloxía, expresada nun programa, o esencial para fixar a súa posición política será esta ideoloxía e non os pactos que poida concertar con outros partidos.

Se o fundamental nun partido é a súa ideoloxía, expresada nun programa, o esencial para fixar a súa posición política será esta ideoloxía e non os pactos que poida concertar con outros partidos.

  • Temas