Traducións

Traducións

Acó presentamos unha escolma de traducións.

Os primeiros anos sesenta foron moi fecundos para Plácido Castro. Nos seus artigos xornalísticos trataba das máis variadas temáticas, con moi especial atención ás cuestións pedagóxicas, a promoción turística de Galicia e a difusión da cultura anglosaxona. En 1961 participou na xestación da Romería Vikinga de Catoira. En 1964 foi nomeado polo Ministerio de Educación como representante español na V Conferencia de Ministros Europeos de Educación, dedicada á ensinanza das linguas vivas, celebrada en Baden (Viena). A súa sensibilidade poética aflora en numerosas traduccións, destacando, entre moitas, as de Christina Rossetti.