Premio de Tradución Plácido Castro 5ª edición 2005

Premio de Tradución Plácido Castro 5ª edición 2005

Premiadas:  Fernando Pérez-Barreiro Nolla, Iolanda Galanes e Marta Panero Louzán

Bases do Premio de Tradución Plácido Castro 5ª edición

1. Este premio está dotado coa cantidade de TRES MIL EUROS. 2. Participarán nel tódolos traductores que teñan publicada na Biblioteca Virtual www.bivir.com algunha obra en galego. 3. Nesta quinta convocatoria do Premio de Tradución Plácido Castro concursarán as obras incluídas en www.