Cronoloxía

Cronoloxía

1902 Nace en Corcubión o 25 de xaneiro.
1908 Inicia en Glasgow os seus estudios.
1919 Matriculase na Universidade de Glasgow para cursar estudios de Filoloxía Inglesa.
1923 Solicita a convalidación dos seus estudios adquirindo o título de profesor de idiomas.
1927 Comeza a colaborar cos diarios “El Pueblo Gallego”, de Vigo, e “Informaciones”, de Madrid.
1928 Publica “La saudade y el arte en los pueblos célticos”.
Traduce ó inglés “Almas Brujas” de Manuel Linares Rivas.
1931 Pronuncia a conferencia “O nacionalismo, un credo moderno”.
Participa na Asemblea de constitución do Partido Galeguista. É elixido membro do Consello Permanente e directivo provisional.
1932 Na IIª Asemblea do Partido Galeguista é reelixido membro do seu Consello directivo.
Forma parte da comitiva que participa no mitin de Carral.
1933 Representa ó Partido Galeguista no IX Congreso de Nacionalidades Europeas celebrado en Berna os días 16, 17 e 18 de setembro.
1934 Na III Asemblea do Partido Galeguista obtén, en votación secreta, 1.654 votos. É o máis votado para a Secretaría Executiva asumindo a responsabilidade de relacións internacionais.
É elixido Conselleiro primeiro do Grupo do Partido Galeguista de A Coruña.
Participa na reunión de Galeuzca celebrada en Compostela.
1935 Publica na Editorial NOS: “Teatro irlandés. Dous folk-dramas de W.B. Yeats”, traducidos directamente do inglés, en colaboración cos irmáns Vilar Ponte.
Na IV Asemblea do Partido Galeguista é reelixido secretario de relacións internacionais e membro do Comité Executivo.
É elixido presidente da nova directiva da Irmandade da Fala da Coruña.
Preside a tribuna da homenaxe rendida a Curros Enríquez na Coruña.
Representa o Partido Galeguista no Consello Galego de GALEUZCA
1936 É designado representante da Asociación de Escritores de Galicia en A Coruña.
Participa activamente na campaña a prol do Estatuto.
Consumada a rebelión fascista, establecese en Muxía na casa duns familiares.
1940 É condenado a quince anos de inhabilitación absoluta, oito anos e un día de desterro a mais de cen km. de Muxía e ó abono dunha multa de 25.000 pts.
Traslada a súa residencia a Coruxo-Vigo.
1944 Casa en Cambados con dona Jesusa Sineiro Vidal.
1945 Trasladase a Vigo.
1946 A Federación de Sociedades Galegas da Arxentina premia as súas traduccións de poesía inglesa ó galego.
1948 Recibe en Galicia a Mr. George Hills, da emisora BBC.
Exiliase en Portugal.
1949 Publicase “Poesía inglesa y francesa vertida al gallego” (Buenos Aires, en colaboración con Luis Tobío e F.M. Delgado Gurriarán).
De novo en Londres, comezan as súas colaboracións na BBC.
Colabora co Jornal de Noticias de Porto.
1950 Publica “Un tema de Galicia: la saudade y la poesía” (Boletín do Instituto Español de Londres).
Colabora co diario “La Nación” de Buenos Aires.
1955 Anima a celebración da Iª Festa do viño albariño.
1956 Regresa a Galicia definitivamente.
Incorporase como profesor de inglés ó Instituto Laboral de Vilagarcía.
1957 Colabora ocasionalmente co Diario de Pontevedra e El Pueblo Gallego.
1960 Principia as súas colaboracións con Faro de Vigo.
1961 É un dos principais impulsores da Romaría viquinga de Catoira.
1964 Participa en Baden (Viena) na V Conferencia de Ministros europeos de educación adicada ó estudio “Da civilización do pais da lingua que se ensina”.
1965 Publica na revista Grial (núm. 8) a traducción de “Os Rubáiyat” de Omar Khayyám, poeta persa do século XI, a partir da versión inglesa de Edward Fitzgerald.
1967 Falece en Cambados o 17 de xullo.
Publicase en Grial, a titulo póstumo, un traballo seu adicado á figura do poeta e nobel irlandés W. B. Yeats.
1974 Publicase en Grial, “Laios gaélicos”, obra inédita de Plácido Castro.