Os derradeiros anos

Exposición - Os derradeiros anos

Os derradeiros anos

En 1965 a revista “Grial” publica a traducción de “Os Rubáyiát” de Omar Khayyám, a partir da versión inglesa de Edward Fitzgerald. Nesa mesma publicación aparece en 1967, a título póstumo, un ensaio sobre o poeta e Nobel irlandés W.B. Yeats. En 2001 créase a “Fundación Plácido Castro” para aglutinar os esfozos por recuperar a súa figura e obra, e un pensamento que habilmente combina galeguismo, universalismo e un fondo humanismo.