Retorno a Galicia

Exposición - Retorno a Galicia

Retorno a Galicia

Cumprida a condena de inhabilitación, retorna a Galicia, vive en Cambados e incorpórase ó Instituto Laboral de Vilagarcía de Arousa como profesor de Inglés, investigando novos métodos de ensino e elaborando materiais didácticos. Así mesmo retoma a actividade xornalística e comeza a publicar colaboracións en “Diario de Pontevedra”, “El Pueblo Gallego”, e sobre todo, en “Faro de Vigo”. Participou nas actividades de difusión cultural das Festas do Albariño de Cambados e no Ateneo do Ullán.